SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Sklo
  25. JÚL 2024
  Štvrtok
 • Papier
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Komunál
  30. JÚL 2024
  Utorok
 • Elektroodpad a kovové obaly
  06. AUG 2024
  Utorok
VYŠNÝ MIROŠOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC VYŠNÝ MIROŠOV

Najstaršia písomná správa o existencií obce je v listine z roku 1567. V tomto prípade sa potvrdzuje naša domienka o tom, že Vyšný Mirošov má pravdepodobne čas svojho „narodenia“ na začiatku 15. storočia, lebo 8-ročný rozdiel medzi dosiaľ známymi údajmi dvoch príbuzných osád je veľmi krátky. A takmer dvakrát väčšia výmera chotára Vyšného Mirošova vzbudzuje podozrenie zo svojrázneho paternalizmu.

Kým nebudú iné dôkazy, uspokojíme sa konštatovaním, že makovické panstvo poslalo „brata Mirosa“, aby začal budovať novú osadu – Vyšný Mirošov (1957). V jeho osade žila rodina šoltýsa a tri železiarske rodiny. Išlo však o vitálnych obyvateľov, keď do roku 1600 zabezpečili výstavbu už vtedy veľkej obce s 19 poddanskými a jednou až dvoma šoltýskymi chyžami (domami). Osadníkom štyroch šoltýskych dvorov patril mlyn (1618), ale počet domov sa zmenšil o päť. V obci pôsobil pravoslávny duchovný (baťko) a pribudli dve železiarske rodiny.