SlovenskýEnglish

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Prešovského kraja

 25.06.2024

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších prepisodv - nežiadúci výskyt medveďa hnedého dochádzka k ohrozovaniu života, zdravia a majetku, pričom je nevyhnutné podľa § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vykonávať opatrenia nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následok mimoriadnej udalosti v územnom obvode Prešovského kraja. 

Na základe uvedených dôvodov v zmyswle § 13 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlasuje prednosta Okresného úradu Prešov mimoriadnu situáciu na území Prešovského kraja.

V prípade potreby pri priamom výskyte medveďa hnedého v intraviláne obce alebo blízkeho extravilánu nahláste skutočnosť na Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia.

 

 


Zoznam aktualít: