SlovenskýEnglish

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov, často označovaná ako ochrana súkromia, je súbor pravidiel a postupov určených na zabezpečenie súkromia a ochranu osobných údajov jednotlivcov. Zahŕňa rôzne právne, administratívne a technické opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť neoprávnenému zhromažďovaniu, spracovávaniu, uchovávaniu a zdieľaniu osobných údajov.

V Slovenskej republike je upravená viacerými právnymi predpismi, pričom najdôležitejším je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, známe ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Okrem GDPR má Slovenská republika aj vlastné právne predpisy, ktoré dopĺňajú a špecifikujú niektoré aspekty ochrany osobných údajov.

  • GDPR (General Data Protection Regulation)
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
  • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Povinné informovaniehttps://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00331244/gdpr/sk/zakladne-informacie