SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2409418362 Poistenie vozík DHZO Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
30 €
KRHZ-PO-VO-447-005/2023 Príves nákladný pre DHZO Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
17/2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302091DBX4-91-108 Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20 800 €
16/2023 Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_197 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3" Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
15/2023 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Petra Zakuťanská
1 €
14/2023 Dodatok k zmluve č. N20200203008 Odb.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
0 €
13/2023 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
11/2023 Dohoda NP Prax pre mladých 23/34/054/1308 Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
0 €
10/2023 Dohoda NP Prax pre mladých 23/34/054/1194 Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
0 €
9/2023 Dodatok č. 1 k dohode č. 22/34/010/110 §10 PvHN Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
0 €
8/2023 Dohoda NP Prax pre mladých 23/34/054/1116 Odb.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
0 €
7/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
6/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
5/2023 Poistenie majetku Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
1 313.16 €
4/2023 Poistná zmluva vozidlo IVECO Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
260.52 €
3/2023 Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2/2023 Zdužená dodávka plynu Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
1/2023 Darovanie tabletov 2 ks Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
21/2022 Dohoda č. 22/34/012/119, §12 PvHN Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
0 €
20/2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS: ZLP-VT-2021-0698 Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
Generované portálom Uradne.sk