SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 52)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/34054/058 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, príspevkovú organizáciu zriadenú obcou a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2 543.40 €
Poistná zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
210 €
3/2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
324 0993 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
1-810367223078 SIM KARTA A ZARIADENIE Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Slovak Telekom a. s.
94.99 €
18/2023 webstránka obce spolu s webhostingom a doménou Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: webex.digital
30 €
6/2023 - Dodatok Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
2409418362 Poistenie vozík DHZO Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
30 €
KRHZ-PO-VO-447-005/2023 Príves nákladný pre DHZO Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
17/2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302091DBX4-91-108 Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
20 800 €
Generované portálom Uradne.sk