SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 62)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2024 Spracovanie projektového zámeru Žiadosti o poskytnutie NFP vrátane príloh Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Hempea s. r. o.
2 880 €
14/2024 Dohoda o uznaní dlhu Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ing. Richard Nográdi
94 693.76 €
13/2024 Zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie praxe u zamestnávateľa za podmienok ustanovených v tejto dohode Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
12/2024 Zníženie počtu UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
11/2024 Prenájom nebytových priestorov Odb.: Pozemkové spoločenstvo lesa Beskyd Vyšný Mirošov
Dod.: Obec Vyšný Mirošov
30 €
ZO/2024DPOZ23822-1 Zabezpečenie činnosti výkonu zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o.
42 €
09/2024 Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
08/2024 Zmena a doplnenie ustanovení zmluvy Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
07/2024 Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku PUPN 2 Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
06/2024 Zhotovenie vyrezávanej sochy anjela Odb.: Obec Vyšný Mirošov
Dod.: Marek Drozd
550 €
Generované portálom Uradne.sk