SlovenskýEnglish

Informácie o projekte

 

 

 

Názov projektu:

 

 

   Národný projekt Rozvojové tímy I.

Kód projektu v ITMS:

   01406DNC5

Číslo zmluvy o spolupráci:

   CEZ ÚV SR: 442/2023

Poskytovateľ:

   Úrad vlády Slovenskej republiky

   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Užívateľ:

   Obec Vyšný Mirošov

Regionálny koordinátor za ÚSVRK:

   PhDr. Slávka Chovancová

x