SlovenskýEnglish

Uctievanie tradičných hodnôt rusínskych zvyklostí - ''Nikolaj''

 18.12.2023

Pravoslávny Mikuláš, známy aj ako svätý Nikolaj, je v pravoslávnom kresťanstve považovaný za jedného z najvýznamnejších svätcov. Jeho sviatok sa slávi 6. decembra podľa juliánskeho kalendára (t.j. 19. decembra podľa gréckokatolíckeho kalendára). Vo väčšine pravoslávnych krajín sa sviatok svätého Mikuláša slávi rôznymi spôsobmi. Mnoho ľudí navštevuje chrámy, kde sa konajú bohoslužby, a niektoré rodiny si užívajú domáce oslavy. Jednou z tradícií môže byť aj darovanie darov alebo sladkostí deťom, pričom sa často verí, že ich Mikuláš prináša. 

Medzi deti zavítal rusínsky Nikolaj, ktorý nielenže obdaroval deti, ktoré stretol ale rovnako aj celý učiteľský zbor základnej a materskej školy v našej obci, zároveň poprial veľa zdravia, a požehnaný čas. Veríme, že spoločne strávený čas vám urobil radosť, vyčaroval úsmevy na detských tváričkách a vlial do vašich sŕdc pocity nádeje a lásky v tento sviatočný čas. Boli ste skvelí. Ďakujeme.


1 2 >