SlovenskýEnglish

Intervencia pracovníka pre bývanie

 18.04.2024

Rozvojový pracovník pre bývanie je odborník, ktorý sa zaoberá rozvojom a zlepšovaním prístupu k bydlisku pre komunity alebo jednotlivcov. Jeho práca sa zameriava na riešenie otázok týkajúcich sa bývania, vrátane prístupu k dostupnému bývaniu, kvality obydlia, sociálnej inklúzie a udržateľnosti. Ich práca je dôležitá pre zlepšenie životných podmienok a podporu rozvoja komunít.


1 2 >