SlovenskýEnglish

Klub mládeže

 18.04.2024

Klub mládeže je miesto určené pre mladých ľudí, kde sa môžu stretávať, spoločne tráviť čas a zapájať sa do rôznych aktivít a programov. Je to prostredie, ktoré poskytuje mladým ľuďom príležitosť rozvíjať svoje záujmy, zručnosti a priateľstvá.

Kluby mládeže sú dôležitou súčasťou komunity, ktorá poskytuje mladým ľuďom priestor na rast, učenie sa a spoločenské angažovanie. Pomáhajú rozvíjať sebadôveru, sociálne zručnosti a zodpovednosť a prispievajú k celkovému dobre mládeže.


1 2 >