SlovenskýEnglish

Deň rómov 2024

 08.04.2024

Deň Rómov sa oslavuje 8. apríla a je určený na pripomínanie a oslavu rómskej kultúry, histórie a príspevku k spoločnosti. Je to príležitosť na uznávanie rómskych ľudí a ich bojov za práva a rovnosť, ako aj na zvýšenie povedomia o ich kultúre, jazyku a tradíciách. Osoby rómskeho pôvodu majú veľký vplyv na kultúru a život v mnohých krajinách, a preto je dôležité venovať im pozornosť a rešpekt.

Aj my vo Vyšnom Mirošove sme oslavovali Medzinárodný deň Rómov. Pripravovali sme tradičné romské jedlá, opekali klobásy, zúčastnili sa športových hier a diskutovali sme o rómskej kultúre, histórii aj tradíciách. Tento deň nám pripomína snahu Rómov o sebaurčenie a uznanie.


    1 2 >