SlovenskýEnglish

Obecná schôdza 02. 06. 2024

 12.06.2024

Starostka obce Vyšný Mirošov a poslanci obecného zastupiteľstva

podľa §11b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov

 

zvolávajú občanov obce Vyšný Mirošov 

na Obecnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 02. 06. 2024kinosále Obecného úradu.

 

 

Pozvánka vyvesená dňa 28. 05. 2024

Zápisnica vyvesená dňa 14. 06. 2024


Zoznam aktualít: